LIÊN KẾT
CÁC WEBSITE KHÁC

Dự án đang thực hiện

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project - MDTIDP (WB5)

 

Dự án Phát triển cơ sở Hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project - MDTIDP (Dự án WB5) được triển khai trên toàn bộ 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

1.  Hình thức quản lý dự án:

Chủ đầu tư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý các Dự án Đường thủy nội địa phía Nam. Tư vấn thiết kế sơ bộ là Liên danh The Louis Berger Group Inc (Mỹ) và Royal Haskoning Hà Lan lập, BCEOM (Pháp) thiết kế kỹ thuật và lập Hồ sơ mời thầu cho Dự án. Công ty DHV (Hà Lan) Thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 và Giám sát Thi công giai đoạn 1 &2.

2.  Địa điểm xây dựng:

Dự án đi qua 14 tỉnh, Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang.

3.  Thời gian thực hiện dự án:

Khởi công năm 2008, kết thúc năm 2015.

4.  Tổng mức đầu tư và Tổng dự toán xây dựng công trình:

Tổng mức đầu tư Dự án:                                                         312,02 triệu USD.

Trong đó:

-   Vốn ưu đãi của IDA/WB:                                              207,66 triệu USD.

-   Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc:              25,00 triệu USD.

-   Vốn đối ứng của Chính phủ VN:                                  79,36 triệu USD.

5.   Cơ cấu Dự án

Dự án bao gồm 04 Hợp phần chính:

-   Hợp phần A:     Hành lang các tuyến Quốc lộ.

Nâng cấp tiêu chuẩn của đường trục chính kết nối với tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long. Hợp phần này sẽ do Ban Quản lý dự án 1 thực hiện bao gồm: Nâng cấp khoảng 98 km quốc lộ bao gồm 13,52 km thuộc QL53; 40,85 km thuộc QL54 và 43,89 km thuộc QL91; Thiết kế kỹ thuật thi công và giám sát giai đoạn 1 và 2.

-   Hợp phần B:     Nâng cấp hai hành lang đường thuỷ quốc gia.

Hợp phần B gồm nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (xuyên Đồng bằng sông Cửu Long) và hành lang số 3 (ven biển phía nam) do Ban Quản lý các Dự án đường thủy nội địa phía Nam thực hiện, bao gồm đầu tư cho các tuyến hành lang đường thủy chính để nâng cấp đường theo tiêu chuẩn kênh cấp III và tăng thêm khả năng kết nối của mạng lưới kênh gồm hai hành lang chính:

+   Hành lang số 2 phía bắc xuyên Đồng bằng sông Cửu Long: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang sẽ nạo vét trên các đoạn Chợ Đệm - Thủ Thừa - Rạch Chanh - Cái Dầu - Vàm Rầy (253 km).

+   Hành lang số 3 duyên hải phía Nam: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ nạo vét trên các đoạn Rạch Lá - kênh Chợ Gạo (48 km) và Đai Ngãi - Bạc Liêu - Gia Rai (103 km).

-         Hợp phần C:     Kết nối vùng nghèo với hành lang đường thủy bộ.

Nâng cấp các kênh sông, đường bộ kết nối vào đường trục, xây dựng cảng và bến bốc xếp địa phương nhằm kết nối vùng nghèo, vùng sâu với các hành lang giao thông chính. Hợp phần C gồm ba hợp phần nhỏ như sau:

           +   Tiểu hợp phần C1:  Đầu tư các đường bộ và các tuyến đường thuỷ thuộc các tỉnh.

Các hạng mục cụ thể của hợp phần C1 sẽ được các Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố quyết định đầu tư.

+    Tiểu hợp phần C2:  Đầu tư xây dựng hai cảng sông.

+    Tiểu hợp phần C3i:       Thiết kế Kỹ thuật và Giám sát Thi công.

Các hạng mục công trình đã được các Ủy ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt đầu tư và thỏa thuận của nhà tài trợ.

+    Tiểu hợp phần C3ii:      Tư vấn hỗ trợ cho các ban Quản lý Dự án tỉnh

Trung tâm hỗ trợ vùng (RSC) là danh mục của dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đặt Văn phòng tại Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải miền Nam tại Cần Thơ. Trung tâm (Tư vấn) làm nhiệm vụ Tư vấn hỗ trợ, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm quản lý dự án của 13 tỉnh, thành phố có thực hiện Dự án về các mặt tổ chức, quản lý đấu thầu, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý giá, …

-   Hợp phần D:     Tư vấn tăng cường thể chế cho Bộ Giao thông Vận tải.

Bao gồm:

+   Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải phát triển vận tải đa phương thức. 

+   Hỗ trợ thể chế cho Cục Đường Sông Việt Nam (VIWA).

+   Dịch vụ kiểm toán dự án kết hợp:   

*  Giám sát môi trường và xã hội, quản lý tài chính, đấu thầu và chất lượng kỹ thuật.

*  Tổng hợp tình trạng tất cả các hợp phần dự án để báo cáo định kỳ 6 tháng một lần.

*  Kiểm tra tiến độ theo các mục tiêu chung của dự án và các chỉ số thực hiện chính.

*  Hỗ trợ kiểm toán nội bộ.

+   Tư vấn Kiểm toán Tài chính.

+   Thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Hồng.

6.         Quy mô công trình:

-   Hợp phần A:     Hành lang các tuyến Quốc lộ.

Nâng cấp khoảng 98 km quốc lộ bao gồm 13,52 km thuộc Quốc lộ 53; 40,85 km thuộc Quốc lộ 54 và 43,89 km thuộc Quốc lộ 91.

-   Hợp phần B:     Nâng cấp hai hành lang đường thuỷ quốc gia.

Nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (xuyên Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên) và hành lang số 3 (ven biển phía nam) tiêu chuẩn kênh cấp III và tăng thêm khả năng kết nối của mạng lưới kênh gồm hai hành lang chính:

+   Hành lang số 2 phía bắc xuyên Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang sẽ nạo vét trên các đoạn Chợ Đệm - Thủ Thừa - Rạch Chanh - Cái Dầu - Vàm Rầy (253 km).

+   Hành lang số 3 duyên hải phía Nam: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ nạo vét trên các đoạn Rạch Lá - kênh Chợ Gạo (48 km) và Đại Ngãi - Bạc Liêu - Gia Rai (103 km).

-   Hợp phần C:     Kết nối vùng nghèo với hành lang đường thủy bộ.

Nâng cấp các kênh sông, đường bộ kết nối vào đường trục, xây dựng cảng và bến bốc xếp địa phương nhằm kết nối vùng nghèo, vùng sâu với các hành lang giao thông chính.

-   Hợp phần D:     Tư vấn tăng cường thể chế cho Bộ Giao thông Vận tải.

+  Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải phát triển vận tải đa phương thức. 

+  Hỗ trợ thể chế cho Cục Đường Sông Việt Nam (VIWA).

+  Dịch vụ kiểm toán dự án kết hợp:   

+  Tư vấn Kiểm toán Tài chính.

+  Thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Hồng.